جاوه ريم كردي وه ك دايكت له به رده م به نجه ره كه دا

۱ K


۰

لەگەڵ تەنیایی دانیشتم، بۆ ئەوەی بە تەنیا نەبێ! بە شەقامەکاندا ڕۆشتم جێگە پێکانتم خۆش ئەوێ! UMa

Published by: GrKo FaRiQ
Published at: ۵ years ago
Category: موسیقی