چرا مدیریت فرایند مهم است؟؟

۱۶۷


۰

چرا مدیریت فرایند مهم است؟؟ در این فیلم خواهید دید: اهمیّت مدیریت فرآیندهای كسب وكار؟ مزایای مدیریت فرآیندهای كسب وكار (BPM) سازمان وظیفه ای و معایب آن مدیریت فرایند محور فرایندگرایی و وظیفه گرایی و...

منتشر شده توسط: Ali Akbari
تاریخ انتشار: ۳ سال پیش
دسته بندی: مردم و وبلاگ