چرا مدیریت فرایند مهم است؟؟

۱۶۷


۰

چرا مدیریت فرایند مهم است؟؟ در این فیلم خواهید دید: اهمیّت مدیریت فرآیندهای كسب وكار؟ مزایای مدیریت فرآیندهای كسب وكار (BPM) سازمان وظیفه ای و معایب آن مدیریت فرایند محور فرایندگرایی و وظیفه گرایی و...

Published by: Ali Akbari
Published at: ۳ years ago
Category: مردم و وبلاگ