آموزش بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی درس دوم: بازارهای اوراق بهادار

55


0

عنوان: آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://fdrs.ir/nt1x/ در درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی، تمامی جزییات مربوط به بازارهای مالی و اوراق بهادار مورد معامله در این بازار توضیح داده می‌شود. از طرفی نگاه فقهی و اسلامی حاکم بر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در پایان نتیجه مشترک میان نظام اقتصادی مدرن و سیستم اقتصادی اسلامی در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به عنوان ابزار مشتقه معرفی و به جزییات آن به صورت کامل پرداخته می‌شود. سرفصل‌های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارت‌اند از: درس یکم: شناخت اوراق بهادار آشنایی با اوراق بهادار تفکیک اوراق بهادار ویژگی‌های اوراق بهادار اوراق بهادار به عنوان ابزار تامین مالی درس دوم: بازارهای اوراق بهادار بازار اولیه اوراق بهادار بازار ثانویه اوراق بهادار خدمات کارگزاران در بازار اوراق بهادار سفارشات معاملات در بازار اوراق بهادار بازار سوم و چهارم در بازار اوراق بهادار درس سوم: شناخت سهام و بازار سهام انواع سهام و حقوق مربوط به سهامداران ارزیابی سهام به عنوان یک منبع تامین مالی شاخص‌های بازار سهام شاخص‌های اقتصادی و مشارکتی بازار سهام درس چهارم: شناخت بازار اوراق قرضه و انتخاب اوراق قرضه شناخت و اندازه گیری عواید اوراق قرضه سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه عرضه پول و نرخ بهره تامین مالی از اوراق قرضه تعریف بازار اوراق قرضه اوراق قرضه و شاخص‌های بازار اوراق قرضه درس پنجم: بازار سازمان یافته و بازارهای خارج از بورس سازمان یافتگی و ضرورت تشکیل بازارهای خارج از بورس ویژگی‌ها و اوراق بهادار قابل معامله در بازار خارج از بورس بازارها و فرصت‌ها در خارج از بورس دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس درس ششم: بازارهای اوراق بهادار مشتقه قراردادهای آنی و آتی قراردادهای Swap ابزارهای مشتقه در بازار بورس آربیتراژ (Arbitrage) و جوانب آن درس هفتم: شرکت‌های سرمایه‌گذاری، موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری عملکرد موسسات کارگزاری و سرمایه‌گذاری شناخت صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنایی با موسسات تامین سرمایه درس هشتم: ابزار تامین مالی در بازار سرمایه، ویژگی‌ها و مکانیزم تامین اعتبار ابزار مفهومی و فیزیکی مهندسی مالی ابزارهای تامین مالی ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه تاکید بر بازار بدهی درس نهم: نقش ریسک در نظام مالی اسلام شناخت ریسک راه‌های جبران ریسک از دیدگاه اسلام ابزارهای کاهش ریسک در اسلام بررسی فقهی و اقتصادی ابزارهای کنترل ریسک درس دهم: بیمه در نظام مالی اسلام ممنوعیت ضرر و ضرار ابزارهای مشابه بیمه در نظام مالی اسلامی عملکرد ابزارهای بیمه ای در نظام مالی اسلامی درس یازدهم: ابزار مالی اسلامی انتفاعی و غیرانتفاعی ابزارهای مالی اسلامی در تامین طرح‌های غیرانتفاعی بنیان سرمایه‌گذاری انتفاعی در اسلام سرمایه‌گذاری انتفاعی با بازده معین در اسلام بازده انتظاری در سرمایه‌گذاری انتفاعی اسلامی درس دوازدهم: کاربرد مشتقه‌ها در مدیریت سرمایه‌گذاری، بازارهای آتی اصول اولیه سفته بازی و پوشش ریسک کاربرد قراردادهای آتی قراردادهای Swap و بازارهای آن درس سیزدهم: کاربرد مشتقه‌ها در مدیریت سرمایه‌گذاری، بازار اختیارات اصول بنیادین تعیین قیمت کاربردهای بازار اختیارات مفید برای رشته‌های مدیریت حسابداری مدرس: حامد باقری

Published by: FaraDars — فرادرس
Published at: 1 year ago
Category: مردم و وبلاگ