برای اولین بار رفتم کریر مود فیفا 💥 FIFA CAREER MODE

0


0

اینم از شروع کریر مود من که خیلی خیلی توش نوبم و به نظرم پیچیدست همه چی حالا باید یکم بازی کنم تا بیشتر دستم بیاد نظر شما ...

Published by: dani pinkman
Published at: 11 months ago
Category: