15 آذر، روز حسابدار مبارک

۱۹


۰

🔖 حسابداری چرخ گردون هر کسب‌وکاری است. 👨🏻‍💻 یک حسابدار با کمک دقت، آینده‌نگری و وجدان، نقش موثری در موفقیت هر کاری دارد. ۱۵ آذر، روز حسابدار گرامی‌باد 🌷 🌐 www.sepidarsystem.com/hesabdar

Published by: SepidarSystem
Published at: ۱ year ago
Category: مردم و وبلاگ