آموزش زبان سوئدی - بیا فیکا کنیم (درس چهارم)

۱۹.۳ K


۱۲

در این درس می آموزید که چطور میتوانید سن خودتان را بیان کنید و یا از کسی سنش را بپرسید. همچنین تا عدد دوازده را به سوئدی یاد میگیرد. By Swedish Online Academy کاری از آکادمی آنلاین زبان سوئدی telegram.me/pratar www.irswe.com irsweorg@gmail.com

Published by: IRSWO
Published at: ۳ years ago
Category: آموزشی