بیوگرافی ایلان ماسک

169


0

زندگی نامه ایلان ماسک در 3دقیقه با دیدن داستان زندگی ایلان ماسک از خودم می پرسم که آیا نوآورتر از این آدم هم وجود داره؟ همه مرزهای ذهنی انسان رو درهم شکسته!!!

Published by: Amir Hossein Heshmat
Published at: 2 years ago
Category: مردم و وبلاگ