د.لیل ســ/.ـقـ/ـو.ط شهر مزار از زبان عطامحمد نور

42.8 K


25

جنرال انفو ایستگاه خبرهای دقیق، بی طرف و موثق منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان استیم تماس با ما Email: viewers.enquiry2019@gmail.com زنده باد نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی کشور

Published by: General Info
Published at: 3 months ago
Category: مردم و وبلاگ