چطور با تنهایی مقابله کنیم؟ - مرسن

۱.۴ K


۲

مهمان این قسمت: پادکست آن https://pod.link/1444867946 https://www.youtube.com/user/mersen2 درباره حس تنهایی، دلیل بوجود آمدنش و چگونگی مقابله با آن *** شیرفهم جواب‌هایی ساده برای سوال‌های سخت است برای ویدیو‌های هفتگی به کانال ما مراجعه کنید. *** ‌‌ساخته شده توسط استرینگ‌کست، پادکستی درباره گوشه‌های عجیب و غریب علم https://t.me/stringcast https://instagram.com/stringcast https://twitter.com/string_cast https://patreon.com/stringcast *** فونت ویدیو‌ها: https://bit.ly/3bmRcxF لایسنس استفاده - 5FY5DP *** 00:00 مقدمه 02:43 تنهایی چیست؟ 05:21 در مقابل تنهایی چکار کنیم؟ 07:00 دوستان 8:05 میانگرایی 08:56 کمالگرایی 09:55 راه حل نهایی

Published by: Shirfahm
Published at: ۱ month ago
Category: آموزشی