Connect Wifi Panasonic Air Conditioner with Smartphone & use Comfort Cloud App | Điều khiển máy lạnh

0


0

Video này mình hướng dẫn kết nối máy lạnh Panasonic với điện thoại, máy tính bảng bằng phần mềm Panasonic Comfort Cloud.

Published by: Thuan Automation
Published at: 1 year ago
Category: