آموزش فیلترنویسی 2

871


1

دریافت آنلاین و غیر حضوری کد بورسی: https://b2n.ir/boursee با انواع و دسته بندی فیلترها آشنا شدیم و در این قسمت سعی داریم ۴ فیلتر کاربردی را برای مثال روی سایت TSETMC.COM پیاده سازی کنیم و خروجی آن ها را مشخص کنیم. در این ویدئو معیارهای هر یک از فیلترها را معرفی می کنیم و با خروجی های هر فیلتر مقایسه میکنیم.

Published by: آموزش بورس
Published at: 2 years ago
Category: آموزشی