کدام دیتابیس برای پروژه من مناسبه؟ SQL vs NOSQL

3.6 K


0

کانال تلگرام: https://t.me/siliciumir در این ویدیو با SQL و NOSQL ها به صورت کلی آشنا میشیم و ویژگی های MongoDB به عنوان یک دیتابیس nosql محبوب با دیتابیسی چون mysql مقایسه می شه و در آخر هم یک جمع بندی داریم. به زودی آموزش دیتابیس مونگو هم بر روی کانال قرار میگیره. کانال دونیت به سیلسیم: https://t.me/donate_silicium/6

Published by: Silicium - سیلیسیم با مهران تعریف
Published at: 2 years ago
Category: