مدیریت منابع انسانی

21


0

آموزش مدیریت منابع انسانی - (برای مشاهده نسخه کامل آموزش به لینک زیر مراجعه کنید) https://fdrs.ir/ibyz 0:00:00 درس یکم: تعریف مدیریت منابع انسانی و تعریف آن از دیدگاه اسلام - بخش یکم 0:16:24 درس دوم: تعریف مدیریت منابع انسانی و تعریف آن از دیدگاه اسلام - بخش دوم 0:29:06 درس سوم: تعریف مدیریت منابع انسانی و تعریف آن از دیدگاه اسلام - بخش سوم 0:36:51 درس چهارم: سیر تحول مدیریت منابع انسانی - بخش یکم در دنیای امروزی و با توجه به شرایط حاکم بر سازمان‌ها، چه کوچک و چه بزرگ، نیروی انسانی از عوامل مهم در رشد و پویایی سازمان است، زیرا با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و انتقال آن به بخش‌های مختلف سازمان، نیروی انسانی نیز باید در مسیر پیشرفت قرار بگیرد، به همین دلیل در این آموزش یک ترکیب کلی و مفصل از نیروی انسانی و مراحل گوناگون در امور نیروی انسانی بیان می‌گردد. از مهم‌ترین بحث منابع انسانی، آموزش و پرورش و نگهداری منابع انسانی کارآمد است که ما با توجه به هدف آموزشی خود و با استفاده از جدیدترین مطالب، درصدد هستیم تا بتوانیم موفقیت لازم در سه مورد ذکر شده در زمینه منابع انسانی را به دست آوریم. اهمیت آموزش منابع انسانی و مدیریت آن زمانی مشخص می‌گردد که اگر به سرگذشت سازمان‌های شکست‌خورده رجوع کنیم بسیاری از آن‌ها یا به علت نداشتن منابع انسانی کارآمد یا به علت نداشتن مدیرانی که علم کافی در برخورد با منابع انسانی را دارا نبودند، شکست خورده‌اند. هدف از این آموزش، بالا بردن سطح اطلاعات دانشجویان مختلفی است که به نحوی با منابع انسانی سر و کار دارند و همچنین مدیران سطوح مختلف که باعث رشد و پرورش منابع انسانی در سازمان‌ها می‌شوند. ما بر آن هستیم در این فرادرس بتوانیم بالاترین و جدیدترین سطح از علوم منابع انسانی را در اختیار کاربران قرار دهیم. آموزش مدیریت منابع انسانی - (برای مشاهده نسخه کامل آموزش به لینک زیر مراجعه کنید) https://fdrs.ir/ibyz

Published by: FaraDars | فرادرس
Published at: 2 weeks ago
Category: