لایو استاد پوارو کوهسار بادفر با نماينده ميراث فرهنگی کشور برای اولین بار در حرفه گنج یابی

74.8 K


0

قضاوت با خودتون دوستان هدف از این ویدئوها آموزش و اطلاع رسانی به مخاطبان به منظور جلوگیری از تخریب آثار باستانی و جلوگیری از ...

Published by: استاد پوارو کوهسار
Published at: 1 year ago
Category: