افزونه تحلیل داده اکسل - نمونه گیری تصادفی

413


0

افزونه تحلیل داده اکسل - نمونه گیری تصادفی زمانی که بخواهیم از مجموعه ای از داده ها در اکسل یک نمونه تصادفی به اندازه ای مشخص بگیریم و نخواهیم اینکار را با استفاده از فرمول های پیچیده rand انجام دهیم، آنگاه می توانیم از گزینه sampling در افزونه تحلیل داده (Data analysis) اکسل استفاده کنیم. https://deyako.com/تهیه-نمونه-تصادفی-اکسل/ #اکسل #افزونه #تحلیل #addins تلگرام ما: T.me/deyakoltd

Published by: Deyako
Published at: 2 years ago
Category: