کومیته سعید کاشانی راد زیر تیغ و بررسی | بررسی قوت و ضعف

0


0

نوبتی هم باشه نوبت علم کاراتست امروز اومدم با آنالیز کومیته خودم چیزی که خیلی از شماها دنبالش بودید و علاقه داشتید تا یکی از ...

Published by: elmkarate
Published at: 4 months ago
Category: