آهنگهای قدیمی‌ لری از استاد علی‌ راست کمالوند

78.6 K


53

از خواننده های قديمي لرستان كه در مناطق لر زبان و لك زبان از جمله: خرم آباد كوهدشت نورآباد دهلران آبدانان ايلام انديمشك پشتكوه پلدختر دره شهر و... داراي طرفداران زيادي ميباشد. ﺳﺒك ﺧﺎﺹ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻟﺮﯼ ﻭ ﻟﮑﯽ ﺍﺻﯿﻞ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺎﻋر ﺑﺰﺭﮒ ﻟﺮ ﻣﯿﺮﻧﻮﺭﻭﺯ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﺷﻌﺎر ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺻﯿل ﻟﺮﯼ ﻭ ﻟﮑﯽ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯼ بي ﺭﻗﯿﺐ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩ.از نظر فن موسيقيايي و خوانندگي كاملا بيرقيب بود. ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ و ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﻩ ﻭ ﻛﺸﻜﻠﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻴﺞ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ. ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻓﺶ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﯿﻨﻪ ﭼﻨﻪ،ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺍﻋﻈﻤﯽ، ﺑﺰﺭﺍﻥ،ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺮﻣﻮﻩ ﺧﺮﻭ ﺑﺎﯾﯽ، ﻻﺷﺶ ﭘﻠﻨﮓ ﭘﻮﺱ، ﺍﺭﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ، قفسم حالي منه ﺧﻮﺭﻣﻮﻩ ﺑﯽ ﻭﻩ ﺑﻬﺎﺭﻩ، زن سال دار، ﮐﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﭘﯽ، ﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﻤﯿﺎﺭ ﻫﻤﯿﺎﺭ، ﮐﺮﺍﻧﺸﯿﻨﯽ ﻭ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ. علي راست اولين خواننده اي بود كه پس از ناپديد شدن دكتر هوشنگ اعظمي ترانه اي را به ياد جوانمردي هاي او اجرا كرد. پس از سال ها فعاليت در زمينه موسيقي قديمي لري و لكي سرانجام در سال 1372 آخرين كاست خود را به نام كرانشيني را اجرا كرده است. — ‎ ‎‎میلاد از کوهدشت.لرستان‎, ‎علی شیراوند‎,

Published by: Reza Nezami
Published at: 7 years ago
Category: مردم و وبلاگ