آموزش بستن سوپاپها و عیب یابی سر سیلندر موتورسیکلت قسمت دوم

0


0

آموزش بستن سوپاپها و عیب یابی سر سیلندر موتورسیکلت قسمت دوم عیب یابی سوپاپها گاید سوپاپها و فنرهای سوپاپ و جمع کردن سر سیلندر و غیره https://www.youtube.com/channel/UCaDLbjg4cE1-PLk1bZ2_HKg

Published by: ananas
Published at: 2 years ago
Category: