آموزش سیو سود در فارکس How to save your profit in trading

574


0

در این ویدئو آموزشی به اهمیت سیو سود در مدیریت پوزیشن ها می پردازیم و در ادامه به مفهوم ریسک فری و نقاط خوب برای ریسک فری اشاره کردیم؛ زیرا ریسک فری در هر جایی از چارت جایز نیست! برای ثبت نام در دوره های رایگان مجموعه زند تریدرز و استفاده از ده ها ویدیوی آموزشی فوق العاده، با آدرس سایت ما مراجعه نمایید و بدون پرداخت هیچگونه هزینه از این معلومات با ارزش بهرمند شوید. zandtraders.com/register

Published by: zandtraders
Published at: 9 months ago
Category: