چارت آسترولوژی ایران - چارت آسترولوژی آمریکا / ویدئوی اول @Horoscopefarsi #راشل آسترولوژر

16.3 K


0

چارت آسترولوژی آمریکا در ژوئن ، جولای و آگوست 2019 / صرفا جهت بررسی پتانسیل موقعیت تنش و سر شاخ شدن های بین المللی بر اساس آسترولوژی تروپیکال. این ویدئو 18 می 2019 روی فیسبوک و اینستاگرام هوروسکوپ فارسی توسط راشل منتشر شد. USA Birth Chart in June/July/August 2019. Possibilities of war and confrontation can be seen in the US chart. This video was published on May 18, on the Horoscopefarsi Facebook and Instagram page. https://www.facebook.com/HoroscopeFarsiWithRachel/ https://www.instagram.com/horoscopefarsiwithrachel/

Published by: Horoscope Farsi
Published at: 3 years ago
Category: