ماینکرافت ولی تو ندر اگه وایسم میمیرم - Minecraft but Move or Die Challenge in nether

0


0

تو این ویدئوی ماینکرافت من یک پلاگین درست کردم که اگه وایسم درجا میمیرم و بازی از تو ندر شروع میشه من باید سعی کنم بدون اینکه ...

Published by: Freequense
Published at: 3 months ago
Category: