چالش آب کردن شکم و پهلو - هر کی پایه س بیاد

3 K


0

همیشه هر وقت درگیر کار سنگین میشم ورزش رو که عاشقشم مدتی ول میکنم. همین موضوع باعث میشه بیخیال کنترل خوراکیها بشم و کلی شیرینی و شکلات بخورم. بعد یه مدتی پشیمون میشم و میگم عجب ... خوردم. برای همین اومدم برای خودم یه چالش جدید گذاشتم که شکم و پهلو رو طی 2 ماه از بین ببرم . اونم با همین تمرینای ساده تو کانال. از ورزش هفت دقیقه ای شروع کردم و به شما هم همین رو پیشنهاد میکنم. با چند تا از دوستام به این نتیجه رسیدیم که چالشها یکی از مهمترین عوامل رسیدن به هر هدفیه چه کوچیک و چه بزرگ. چون باعث ایجاد تعهد میشه لینک ویدیو هفت دقیقه ای https://www.youtube.com/watch?v=Z2cPrUB139s

Published by: اندام من
Published at: 2 years ago
Category: