پادکست ورزشی: چطور در کاراته یا رزمی به خود ایمان داشته باشیم؟

0


0

داخل این پادکست ورزشی انگیزشی به موضوعی مهم اشاره کردیم که دغدغه خیلی از بچهای رزمیکار به خصوص کاراته کا هست و برای همین ...

Published by: اولین رسانه تخصصی آموزش کاراته ایران | علم کاراته
Published at: 6 months ago
Category: