آموزش هیروی دوتا 2 Queen of Pain

5.9 K


0

https://stress207.com/ ✌😉پیشنهاد میکنم یه سری به سایتمون بزنید 😉✌ 🔱 گایز تا اینجا اومدید سابکسرایب یادتون نره 1000 تایی شیم . امیدوارم به دردتون خورده باشه این هیرو با حال و جذاب . حتما حتما حتما لایک بکنید ویدیو ، یه حمایت بزرگ از منه . دوزتون دارم💗Love Yaaaaaa💗 💓 Thanks For Following On Social Medias 💓 🔥 Instagram 🔥 https://www.instagram.com/Stress207 🔥 Discord 🔥 https://discord.gg/x4mvrrH 💥💯 SUBSCRIBE 💯💥 💥 #آموزش _هیروهای_دوتا2 💥 #آموزش_هیروی_Queen of Pain 0:00 داستان هیرویQueen of Pain 2:26هیروی Queen of Pain 9:27 بندی هیروی Queen of Pain

Published by: Stress Dota2
Published at: 10 months ago
Category: