کاهش حجم ویدوئو

96


0

تو ضیحات : در این ویدئو به سه روش یاد می گیریم چگونه بدون پایین آمدن کیفیت ،حجم ویدئو را کم کنیم. آموزش کم کردن حجم ویدئو در کامپیوتر یا لپ تاب از طریق نرم افزار Handbrake آموزش کم کردن حجم ویدئو بوسیله ی اپلیکیشن video compressor panda آموزش کم کردن حجم ویدئو از طریق سایت videosmaller.com

Published by: dvision science
Published at: 1 year ago
Category: