مشتق به زبان سادده

0


0

💡💡💡💡💡💡💡💡💡 ✅توی این پست درباره ی یک مفهوم پر کاربرد در ریاضیات مورد نیاز برای هوش مصنوعی صحبت میکنیم. ✅اگر سوالی دارید برای ما کامنت کنید. ============================================= 📷Instagram: http://www.instagram.com/robotech_academy 📨Telegram: http://t.me/robotech_academy 🌐Website: http://www.robotech-academy.com/ ============================================= ----------------------------------------------------------------------------- ‼️ویدیو استفاده شده در این پست از وبسایت 3blue1brown گرفته شده است. ----------------------------------------------------------------------------- Future Technology by MaxKoMusic | https://maxkomusic.com/ Music promoted by https://www.free-stock-music.com Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en_US

Published by: Robotech Academy
Published at: 2 weeks ago
Category: