Nghệ nhân Giàng Dung Sai, dân tộc H'mông vừa kéo Nhị vừa thổi Kèn lá và cùng lúc thổi 2 kèn Xi-u.

257


0

Dân ca dân nhạc dân tộc thiểu số miền núi Bắc Bộ. Diễn tấu cùng lúc 2 nhạc cụ. Dân tộc H'mông - Hà Giang.

Published by: Vĩnh Phúc
Published at: 1 year ago
Category: