نقاشی های جذاب با اکریلیک | ACRYLIC PAINTING TUTORIAL

0


0

منظره های جذاب بکشیم . قلمو : شماره 0 خرم ، شماره 2 پارس آرت و شماره 6 رهاورد . اکریلیک : 12 رنگ پارس آرتیست . پالت : دفتر پالتی تکنیکال . دفتر : دفتر مخصوص آبرنگ . زمان های مورد نیازتون : . شروع نقاشی اول 00:50 . پایان نقاشی اول 05:59 . شروع نقاشی دوم 06:00 . پایان نقاشی دوم 07:45 . SOCIAL MEDIA LINKS . Instagram: https://www.instagram.com/artistbashi/ . Telegram : t.me/artistbashi1 . Email: artistbashibiz@gmail.com . Aparat : https://www.aparat.com/artistbashi

Published by: Artist Bashi
Published at: 1 year ago
Category: