OS آموزش کامل کار با

636


0

در این ویدئو کتابخانه ی OS و برخی از استورات مهم این کتابخانه آموزش داده شده است. آکادمی ربوتک رویکردی نوین در هوش مصنوعی و پایتون https://robotech-academy.com

Published by: Robotech Academy
Published at: 1 year ago
Category: