بازخوانی شعرِ «ری را» از نیما یوشیج. نوشتۀ هوشنگ گلشیری. با صدای ناصر زراعتی

0


0

استفاده از تمام ویدئوهای این سایت رایگان بوده و همیشه رایگان خواهد بود. همگان می‌توانند با ذکرِ نام سایت، در ترویجِ کتابهایِ روخوانی شده ...

Published by: Ketab soti naser zeraati
Published at: 3 weeks ago
Category: