دیرین دیرین - صندلی_مجلس

13.6 K


0

تو هر انتخاباتی یه سری کاندیدا داریم که در اثر فشارهای زیاد مردمی و احساس تکلیفی که بهشون دست میده در نهایت بی میلی ثبت نام می‌کنن، و در نهایت بی‌میلی شعارهای تخیلی میدن، و در نهایت بی‌میلی شام جوجه کباب میدن و در نهایت بی‌میلی و سردمزاجی نسبت به جاه و مقام و قدرت رای هم می‌خرن!دیرین دیرین این قسمت رو تقدیم می‌کنه به این عزیزان! شما هم تجربه‌ی برخوردتون با این گونه (!) از کاندیداها رو برامون بنویسید. #رای #موزیکال #انتخابات #انتخابات_مجلس #مجلس #آقای_فرش #نمایندگان_مجلس #کاندیدای_مجلس #شعار #بی_تفاوت_نباشیم #رد_صلاحیت #دیرین_دیرین #طنز #انیمیشن #کارتون #علی_درخشی #محمدرضا_علیمردانی #محمد_ابوالحسنی #طنز_انتقادی

Published by: DirinDirin
Published at: 2 years ago
Category: