فیلم اعجاز عددی قرآن شماره 1

488


2

فیلم اعجاز عددی قرآن شماره 1 Mathematics and Miracle 19 of the Quran odd & Even numbers Telegram channel : @Quran3249 کانال تلگرام اعجاز عددی قرآن توضیحات کاملی در زمینه اعداد قرآن به همراه آیه های مربوطه اعداد زوج و فرد در قرآن تعداد سوره های مکی و مدنی قرآن چگونه از لحاظ عددی محافظت شده اند ؟

Published by: morteza mostafavi
Published at: 2 years ago
Category: مردم و وبلاگ