گفتگو با کارآفرینان ایرانی - شهرام شکوری HD

۹۸۰


۱

گفتگو با کارآفرین ایرانی آقای شهرام شکوری، بنبان گذار شرکت نرم افزاری که در برنامه پایش شبکه یک سیما انجام گرفته است.

منتشر شده توسط: PayeshTV
تاریخ انتشار: ۷ سال پیش
دسته بندی: مردم و وبلاگ