تحلیل دستگاه شور (آواز بیات ترک) روی پیانو: قطعه "اندک اندک"

14


0

تحلیل دستگاه: 0:00 اجرای ملودی: 11:53 Dr. Jafar Ghazanfarian @ّFreeArtJ

Published by: Jafar Ghazanfarian
Published at: 2 weeks ago
Category: موسیقی