صدور بخشنامه مجانی شدن ویزای عراق و حذف عوارض سازمان گردشگری برای ایرانیان

0


0

در پی نشست هیئت دولت عراق و تصویب رایگان شدن ویزای سفر ایرانیان به این کشور، دفتر نخست وزیری عراق با صدور بخشنامه ای ...

Published by: Shiawaves Persian اخبار شیعه
Published at: 3 years ago
Category: