درمان درد شانه و درد گردن ، درد کتف را چگونه درمان کنیم؟

۱۴۱


۰

درمان درد شانه و درد گردن ، درد کتف را چگونه درمان کنیم؟ امروزه خیلی ها درد ناحیه کتف و درد گردن دارند و فکر میکنند حتما باید به فیزیوتراپی بروند، در این ویدئو چند حرکت اصلاحی را برای گرفتگی شانه و گرفتگی گردن انجام میدهیم اینستاگرم : ►https://instagram.com/mimmo2157

Published by: Mimmo Academy
Published at: ۲ weeks ago
Category: چگونه