گفتگو با کارآفرینان ایرانی - محمدرضا جابر انصاری

۴۷۴


۰

گفتگو با محمدرضا جابر انصاری بنیان گذار گروه صنعتی سپاهان و ...که بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان انجام داده است.

منتشر شده توسط: PayeshTV
تاریخ انتشار: ۷ سال پیش
دسته بندی: مردم و وبلاگ