Trump 2020 politics - VOA Ashna

۴۸۱


۰

مسیر رئیس جمهور ترمپ برای انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بیش از قبل پیچیده تر شده است. آقای ترمپ با برخی تصامیم اش در عرصه اقتصاد امریکا، از ان منحیث دستاورد مثبت خود یاد میکند ولی برخی از کارشناسان امور اقتصادی هشدار می دهند که امریکا ممکن در سال 2020 با رکود اقتصادی مواجه گردد. به چینل یوتیوب تلویزیون آشنا بپیوندید و در کنار خبرهای داغ روز، صدها ویدیوی جالب و دیدنی دیگر را تماشا کنید خبرهای تلویزیون آشنا را از وبسایت، فیسبوک، تویتر و انستاگرام ما نیز دنبال کرده می توانید: https://www.instagram.com/voaashnatv/ https://www.darivoa.com/ https://www.facebook.com/voadari/ Twitter: https://twitter.com/ashnatv

Published by: VOA Dari
Published at: ۱۰ months ago
Category: