آموزش حسابداری محاسبه مالیات حقوق سال 97

۲۷۰


۰

آموزش حسابداری محاسبه مالیات حقوق سال 97 محاسبه مالیات حقوق 97 توسط حسابدار حقوق و دستمزد صورت می گیرد و حسابدار بایستی براساس قوانین مالیاتی هر سال این کار را انجام دهد . در فیلم فوق به این مهم پرداخته می شود .

Published by: reza behrrozi
Published at: ۱ year ago
Category: مردم و وبلاگ