آموزش زبان ترکی استانبولی به روش سهیل - جلسه 6

۱۰۰


۰

جلسه ششم : در این ویدئو خواهید آموخت 1- تعدادی کلمه و جمله را فرا خواهید گرفت 2- روش پرسیدن نام و جواب دادن را فرا خواهید گرفت Rock Intro 4 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/

Published by: VideoZex
Published at: ۱ year ago
Category: آموزشی