آموزش ایتالیایی جلسه #77

۳۳


۰

آموزش زبان ایتالیائی به فارسی براساس کتاب اسپرسو جدید یک جهت آزمون سفارت ایتالیا، استرنی ، چیلز جهت ادامه تحصیل همراه با بورسیه رایگان در کشور ایتالیا در این ویدئو در مورد صفت تفضیلی نسبی صحبت میکنیم و همچنین صفحات 133 و 134 را کامل بررسی میکنیم که نحوه نگارش یک نامه ساده و توصیف میباشد در این درس همچنین با تکرار افعال انعکاسی ، کیفیت خود را بالا میبریم il superlativo relativo #ایتالیا #ایتالیائی #یوتیوب

Published by: Mimmo
Published at: ۱ week ago
Category: