همایش جمع بندی عربی آلاء - آقای ناصح زاده- جلسه 2 | آلاء

۳.۱ K


۲

همایش عربی قراره تو 14 جلسه 1 ساعته برگزار بشه که 2 ساعت اولش ترجمه است. در این جلسه می خواهیم هم یه جلسه 1 رو مرور کنیم و هم کلی تست حل کنیم براتون آلاء مجری طرح توسعه ی عدالت آموزشی http://sanatisharif.ir

Published by: آلاء
Published at: ۲ years ago
Category: آموزشی