អ្នកក្លាហានទាំង​ 3 ឆ្លងភព 12/32 | រឿងភាគហុងកុង និយាយខ្មែរ (A General, a Scholar and a Eunuch)

317.6 K


145

TVB រឿងភាគ - អ្នកក្លាហានទាំង​ 3 ឆ្លងភព ▶រជ្ជកាលមីង អ្នកធ្វើការក្នុងវាំងបីនាក់ Yuan Chonghuan, Zuo Guangdou និង Li Jinzhong បានឆ្លងភពទៅ400ឆ្នាំក្រោយដោយចៃដន្យ ហើយមកដល់ហ្វូសាន នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ពួកគេបានជួប Fong Wai-Chi ដែលកំពុងស្វែងរកចុងភៅ។ ខណៈពេលនោះ ពួកគេឃើញតួឯកស្រីក្នុងទូរទស្សន៍មុខដូចព្រះនាង Guo Qian ដែលបាត់ខ្លួន។ ទស្សនា​បន្ថែម https://www.youtube.com/channel/UCAbHU5C61UNjwPV8MF5b2Bg?sub_confirmation=1 Like Facebook របស់ពួកយើង សម្រាប់រឿងភាគថ្មីៗ▶https://www.facebook.com/TVBCambodiaDrama/

Published by: TVB Cambodia Drama
Published at: 1 year ago
Category: سرگرمی