குடல் புண் எரிச்சல் குணமாக இந்த ஒரு இலை போதும்,கேரள வைத்தியர் ஆச்சர்யா ||

۶.۷ K


۶

The bowel sore burns this one leaf, tips in kerala acharya குடல் புண் எரிச்சல் குணமாக இந்த ஒரு இலை போதும்,கேரள வைத்தியர் ஆச்சர்யா dear viewers thank you so much your support, please: share, like ,comment your topic and subscribe kayakalpam tv.thank you * kayakalpam tv is fully tamil health and culture programmes so choose your life kayakalpam tv is well please share your all friends thank you so much one more time

منتشر شده توسط: Kayakallpam TV
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: سرگرمی