هواپیما سقوط کرد و افتادیم داخل جنگل 🌲

4.7 K


0

داخل این ویدیو با 3 تا از بچه ها رفتیم یه بازی جدید که داخل این بازی باید داخل جنگل دنبال بچمون بگردیم که ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❕ لینک چنل بچه ها ❕ 💥 SirMrNaruto : https://www.youtube.com/c/sirmrnaruto 💥 Levin : https://youtube.com/channel/UCHjvsKkYFZ_k3s840rgYAfQ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❗ لایک و کامنت یادتون نره و حتما منو سابسکرایب کنید حمایت بزرگیه ❗ ❗ Please Like & Subscribe and don't forget Comment ❗ : Subscribe 💛 https://www.youtube.com/channel/UCiW-e5ul1RFVXjJqFr91p8g?sub_confirmation=1 🔽 Follow Me On Social Media 🔽 ✅ Instagram : https://instagram.com/the_ribity ✅ Telegram : https://t.me/the_ribity ✅ Discord : https://discord.gg/qmzkM6RUSE ✅ Twitch : https://twitch.tv/ribity ✅ Twitter : https://Twitter.com/RibityThe ✅ Donate : https://Reymit.ir/RiBiTy ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔹 Editor 🔸 https://www.youtube.com/sirmrnaruto​ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #RiBiTy #TheForest #Survival

Published by: RiBiTy
Published at: 1 year ago
Category: بازی