میلیون های دالر بکس های باقی مانده از اشرف غنی در میدان هوایی کابل

38.5 K


50

جنرال انفو ایستگاه خبرهای دقیق، بی طرف و موثق منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان استیم تماس با ما Email: viewers.enquiry2019@gmail.com

Published by: General Info
Published at: 3 months ago
Category: مردم و وبلاگ