تصمیم بدست کیست؟ اینکه چند اولاد دختر داشته باشیم و چند پسر؟

0


0

تعیین جنسیت نوزاد/طفل چگونه صورت می گیرد؟ آیا زن در تعیین جنسیت طفل نقش دارد؟ آیا می توانیم به قسم اختیاری جنسیت نوزاد خود را پسر انتخاب کنیم؟ پاسخ این همه سوالات را در این ویدیو به بررسی گرفته ایم #تعیین_جنسیت_طفل #چگونه_نوزاد__پسر_داشته_باشیم #انتخاب_جنسیت_نوزاد #داکتر_قیس_نیکزاد کانال طبی داکتر شما؛ جهت آگاهی دهی در مورد امراض، راه کارهای درمان، معلومات اکادمیک برای دانشجویان علوم طبی، نشر لکچرهای اساتید دانشکده های طب، کلیپ های انگیزشی و روان درمانی ایجاده شده است. تماس با ما Javidantv@gmail.com facebook: fb.com/yourdoctor12 telgram: t.me/YourDoctor12 __________ "Your doctor" medical channel; In order to inform about diseases, treatment strategies, academic information for medical students, publishing lectures by professors of medical College, motivational clips and psychotherapy have been created. contact us: Javidantv@gmail.com facebook: fb.com/yourdoctor12 telgram: t.me/YourDoctor12 ___________ Канали тиббии духтури шумо; Бо мақсади огоҳӣ дар бораи бемориҳо, стратегияҳои табобат, маълумоти таълимӣ барои донишҷӯёни тиб, нашри маърӯзаҳои профессорони Донишгоҳҳои тиббӣ, клипҳои ҳавасмандгардонӣ ва психотерапия, Барои форсизабонони ҷаҳон сохта шудааст. тамос бо мо: Email Address: Javidantv@gmail.com facebook: fb.com/yourdoctor12 telgram: t.me/YourDoctor12

Published by: داکتر شما /Your doctor
Published at: 1 year ago
Category: