آیا عدم فعالیت موقت در یوتیوب باعث افت کانال می‌شود؟

2.9 K


3

آیا فعالیت نداشتن در یوتوب به قصد استراحت و به شکل موقت باعث افت رنک کانال در یوتیوب می شود؟ یکی از نکاتی که قطعا دغدغه خیلی از تولید کننده های محتوا در یوتوب است این مسئله است که اگر برای مدتی به خاطر مشکلات یا مسافرت، فرصت نکنند که تولید محتوا کنند آیا رنک کانالشان در الگوریتم یوتوب افت میکند؟ قطعا ساخت محتوای ویدیویی بسیار زمان بر است و تولید محتوای ویدیوی به شکل منظم احتیاج به صرف انرژی فراوان دارد. قطعا هر تولید کنندهی محتوایی احتیاج به استراحت دارد یا ممکن است به خاطر مشکلات نتواند مدتی فعالیت کند. در این ویدیو این قضیه را بررسی میکنیم که آیا فعالیت نکردن برای چند روز یا چند هفته باعث افت رتبه چینل شما می‌شود یا خیر چطور جلوی دوربین راحت باشیم https://www.youtube.com/watch?v=qw5-H7qT6p0 لینک ویدیوهای مربوط به کریتور اینسایدر درباره همین موضوع https://www.youtube.com/watch?v=hXsndCaQawY https://www.youtube.com/watch?v=AhJUmNx5oko آدرس سایت و شبکه های اجتماعی ما: https://skillvid.com/ https://instagram.com/skillvid_com https://twitter.com/skillvid https://facebook.com/skillvid

Published by: SkillVid
Published at: 2 months ago
Category: آموزشی