واقعیت کشورهای مختلف : قمست اول

۳۲


۰

قسمت اول : ترکیه در این ویدئو در مورد کل دوره که مربوط به نحوه زندگی و فرهنگ ، مراکز خرید، وضعیت کار و . . . و ایرانیان مختلف در سرتاسر جهان صحبت خواهم کرد. اراده خدمات رایگان به ایرانیان ابتدا در خرید وسایل و سپس موارد دیگر نیز اضافه خواهد شد امیدوارم این ویدئو مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.لایک و سابسکرایب فراموش نشود Rock Intro 4 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/

Published by: VideoZex
Published at: ۱ year ago
Category: آموزشی