قلب شنونده - قسمت بیست و دوم

۱۶


۰

در این برنامه دکتر ساسان توسلی به یکی از نیازهای بزرگ زندگی شلوغ دنیای معاصرکه اهمیت گوش دادن و شنیدن می باشد، می پردازند.

Published by: Mohabat Shabakeh
Published at: ۷ months ago
Category: مردم و وبلاگ